Tobiasregistret

GymMate

Almabok

Cinnamon

3D-Modellering

Animering

Summering av arbetet:

Tobiasregistret är det svenska registret för givare av blodstamceller. Jag och mina kurskamrater fick till uppgift att försöka nå målgruppen pojkar/män i åldern 18-35 till att faktiskt bli givare av blodstamceller. Vi kom fram till att vi vill försöka nå unga män i åldrarna 18-25 år och gamers. Vi skapade en hemsida som skulle ge en "gaming feeling" och som skulle inspirera vår målgrupp att bli givare. På vår sida tog vi även med vanliga missuppfattningar, en FAQ, hur man gör för att bli givare, en video samt fiktiva gaming profiler.