Tobiasregistret

GymMate

Almabok

Cinnamon

3D-Modellering

Animering

Summering av arbetet:

Almabok. Jag och mina kurskamrater fick till uppgift att skapa en ny hemsida för de studerande på Alma manusutbildning. Vi kom fram till att vi ville lyfta fram de studerande och att det var de studerande som skulle hamna i fokus när vi tog fram den nya hemsidan. Vi skapade även sidor för lärarna och inledande ord från Sara Broos. Vår design och form av hemsida var den design som vann i omröstning bland andra Almabok sidor som skapades och presenterades. Länk till hemsidan: Almabok