Tobiasregistret

GymMate

Almabok

Cinnamon

3D-Modellering

Animering

Summering av arbetet:

Appens syfte är att du som användare skall bli matchad med en passande PT. För att bli matchad så behöver användaren inledningsvis besvara ett ex antal frågor med vad målet med träningen är. När det är gjort skall användare kunna se de pass som finns att tillgå och när det är tillgängligt. Det ska också vara möjligt att få notiser om ändringar i pass, se hur värden förändras över tid, chatta med PT:n samt kunna skatta sina träningspass. För att få fram en passande design anpassad för målgruppen så skapades några problemformuleringar och användarintervjuer genomfördes som det sedan drogs insikter ifrån. Av dessa insikter så byggde vi en persona som vi sedan använde för att skapa en riktning på vår design. Resultatet av användarintervjuerna visade att vår målgrupp känner en viss osäkerhet och rädsla att testa på de fria vikterna på gymmet även om det var något som användarna gärna skulle vilja göra. Appen landade därför i en design som skulle fungera lite som en brygga mellan miljön bland fria vikter och övriga delar av gymmet så att användaren skulle känna en samhörighet mellan app, övningar och omgivningen.