Tobiasregistret

GymMate

Almabok

Cinnamon

3D-Modellering

Animering

Summering av arbetet:

Utifrån en specifik mall på Iphone X så skapade jag denna modell i Blender 3D. Jag renderade sedan ut modellen i Adobe Dimension. Modellen använde jag sedan för att visualisera ett gränssnitt som jag bland annat visar i kategorin Animering